Bloomline & Marietta

a match made in heaven

Sinds wij muziek veelal met de beperkingen van de luidsprekerweergave ervaren, neigen performers en producers vaak tot een vlucht in schoonheid en virtuositeit. Zo niet Marietta. Haar live -opnamen weerspiegelen een levendige interactie met haar omgeving: piano en akoestiek zijn één en worden in alle dimensies georkestreerd. Om dit ongeschonden over te brengen kozen wij voor de Omniwave geluidstechnologie, de ‘’onhoorbare’’geleider van uw muzikale beleving.

- Leo de Klerk

In de spotlight